DSsys DSsys i skrypty JavaScript są miłe!

(akt. wer. 1.1.1)

Lista zmian w systemie DSsys

Achwiwalne wersje DSsys w formacie *.7z

Wersja Funkcja Zmiana
1.1.1 DSsys.x().doklej [DSsys.o.doklej] Można teraz używać atrybutów ze znakiem -, np: data-id
1.1.1 DSsys.x().doklejZa [DSsys.o.doklejZa] Można teraz używać atrybutów ze znakiem -, np: data-id
1.1.1 DSsys.x().doklejPrzed [DSsys.o.doklejPrzed] Można teraz używać atrybutów ze znakiem -, np: data-id
1.1.1 DSsys.x().wklejPrzed [DSsys.o.wklejPrzed] Można teraz używać atrybutów ze znakiem -, np: data-id
1.1.1 DSsys.x().wklejZa [DSsys.o.wklejZa] Można teraz używać atrybutów ze znakiem -, np: data-id
1.1.1 DSsys.x().zmnKlase [DSsys.o.zmnKlase] Można teraz usuwać jednocześnie wstawiając nową klasę. Więcej w opisie do funkcji.
1.1.1 DSsys.x.zwiazFn Dodano funkcję.
1.1.1 DSsys.x.zwiazFnZda Dodano funkcję.
1.1.1 [DSsys.ladowanie.wstawSkrypt] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.ciastka.stworz [DSsys.ciastka.stworz] Dodano parametry sciezka oraz domena.
1.1.0 [DSsys.zda.dod] Przestarzała.
1.1.0 [DSsys.zda.usun] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.wez [DSsys.zda.wez] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.wezElmn [DSsys.zda.wezElmn] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.stop [DSsys.zda.stop] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.stopDomyslne [DSsys.zda.stopDomyslne] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.o.powtTekst [DSsys.o.powtTekst] Usunięto błąd, który powodował powtórzenie o jeden raz za dużo.
1.1.0 [DSsys.o.doJedn] Dodano % i em.
1.1.0 [DSsys.o.fx] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x().war [DSsys.o.wezWartosc] Dodano parametr war i parametr czyNieakt.
1.1.0 DSsys.x.tab.w [DSsys.o.czyWTab] Dodano parametry typ oraz czyId.
1.1.0 DSsys.x.zda.wezKlawisz [DSsys.zda.wezKlawisz] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.wezZnak [DSsys.zda.wezZnak] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.czyZnak [DSsys.zda.czyZnak] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.czyAlt [DSsys.zda.czyAlt] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.czyCtrl [DSsys.zda.czyCtrl] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x.zda.czyShift [DSsys.zda.czyShift] Przestarzała.
1.1.0 DSsys.x().czyJestKlasa [DSsys.o.czyJestKlasa] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().zmnKlase [DSsys.o.zmnKlase] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.adr.przejdzX [DSsys.o.przejdzDoX] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.adr.wezX [DSsys.o.wezAdrX] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.adr.ustStrX [DSsys.o.ust_strX] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.adr.wezAktStrX [DSsys.o.wezAktStrX] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().css Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.tab.przeciecie [DSsys.o.przeciecieTab] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.tab.roznica [DSsys.o.roznicaTab] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.tab.unikalna [DSsys.o.unikalnaTab] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.o.czyObktPusty [DSsys.o.czyObktPusty] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().zaznacz [DSsys.o.zaznacz] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().uaktywnij [DSsys.o.uaktywnij] Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().html Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.info Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.uwaga Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.pytanie Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.prosba Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.on Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.onOff Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.obkt.czyPusty Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.obkt.obserwator Dodano obiekt.
1.1.0 DSsys.x.stworzEl Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x.xy Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().el Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().dl Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().xy Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().doY Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().doX Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().czy Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().odpalZda Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().atr Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().fx Dodano funkcję.
1.1.0 DSsys.x().fxStop Dodano funkcję.
1.1.0 [DSsys.Zegar] Dodano obiekt.
1.0.4 [DSsys.o.wezKlase] Dodano parametr zaglebienie i zaglebienieod. Dodatkowo możliwe jest podanie jedynie id elementu, w którym mają być znajdowane klasy elementów.
1.0.4 [DSsys.o.fx] Wydzielono do osobnego pliku.
1.0.4 DSsys.x.o.dane [DSsys.o.dane] Umożliwiono użycie referencji do elementów, z których ma być pobrana wartość.
1.0.4 [DSsys.o.pokazDiw] Dodano parametr konfiguracji. Obiekt został wydzielony do osobnego pliku.
1.0.4 DSsys.x().podzielListe [DSsys.o.podzielListe] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x().wezly [DSsys.o.wezWezly] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x().usun [DSsys.o.usun] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.o.arg [DSsys.o.arg] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.wezKlawisz [DSsys.zda.wezKlawisz] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.wezZnak [DSsys.zda.wezZnak] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.czyZnak [DSsys.zda.czyZnak] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.czyAlt [DSsys.zda.czyAlt] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.czyCtrl [DSsys.zda.czyCtrl] Dodano funkcję.
1.0.4 DSsys.x.zda.czyShift [DSsys.zda.czyShift] Dodano funkcję.
1.0.4 [DSsys.Zakladki] Dodano klasę.
1.0.4 [DSsys.Uzupelnianie] Dodano klasę.
1.0.3 [DSsys.Kalendarz] Zlikwidowano problem z niewyświetleniem daty jeżeli w atrybucie value jest już poprawnie zapisana data w czasie ładowania strony (przed tą wersją jeżeli element input zawierał datę po kliknięciu zostawała ona nadpisana aktualną). oraz poczyniono inne drobne poprawki w kodowaniu.
1.0.3 [DSsys.Kolory] Dodano obiekt.
1.0.2 [DSsys.confirm] Usunięto problem z niemożnością ustawienia koloru ramki komunikatu.
1.0.2 [DSsys.alert] Usunięto problem z niemożnością ustawienia koloru ramki komunikatu.
1.0.2 [DSsys.prompt] Usunięto problem z niemożnością ustawienia koloru ramki komunikatu.
1.0.2 [DSsys.Kalendarz] Naprawiono problem z błędnym zapisem miesiąca po wybraniu miesiąca z listy rozwijanej.
1.0.1 [DSsys.confirm] Umożliwiono przysłanianie kolorów ukrytymi polami formularza.
1.0.1 [DSsys.alert] Umożliwiono przysłanianie kolorów ukrytymi polami formularza.
1.0.1 [DSsys.prompt] Umożliwiono przysłanianie kolorów ukrytymi polami formularza.
1.0.1 DSsys.x().insertBefore [DSsys.o.insertBefore] Od teraz w razie kiedy element, przed który ma się wstawić nowy element, nie będzie istniał, wstawiany element zostanie dodany przed ostatnie dziecko, a nie jak to miało miejsce wcześniej przed pierwsze dziecko. Przeanalizuj przykład nr 3.
1.0.1 DSsys.x.adr.ustPole [DSsys.o.ustpolezadr] Naprawiono problem ze zmianą adresu na taki bez żadnego zapytania, czyli np. na index.php?
1.0.1 [DSsys.Kalendarz] Nie wczytanie klasy Ruch.js nie jest już wymagane. Jeżeli nie zostanie dołączony ten plik, to nie spowoduje to błędu ale Kalendarz we wszystkich egzemplarzach nie będzie przesuwalny metodą przeciągnij i upuść.
Dodano pięć metod do dowolnego przerobienia, co znacznie ułatwi dostosowywanie egzemplarzy do swoich potrzeb.
Zmiana niewidoczna dla Użytkowników to kapitalne przeprogramowanie kodu.
1.0.1 [DSsys.Kalendarz::zamknij] Dodano metodę.
1.0.1 [DSsys.Kalendarz::ustawy] Dodano metodę.
1.0.1 [DSsys.Kalendarz::ajax] Dodano metodę.
1.0.1 [DSsys.Kalendarz::uaktDate] Dodano metodę.
1.0.1 [DSsys.Kalendarz::wyborDaty] Dodano metodę.
1.0.1 [DSsys.ajax.slijPlik] Dodano funkcję.
1.0.1 [DSsys.o.pokazDiw] Dodano obiekt.

Aktualna wersja: 1.1.1

* * *
© <^> 2012-2014

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0425 sekundy.