DSsys DSsys i skrypty JavaScript są miłe!

(akt. wer. 1.1.1)

Lista funkcji

Kategorie

Składnia

void funkcja DSsys.ajax.slij ( string plik , string dane , function funkcja )

Wysyła żądanie AJAX do serwera i po pomyślnym przetworzeniu wykonuje funkcję zwrotną.

Kategoria: AJAX

Lokalizacja: rozszerzenia/ajax.js

Opis

Wysyła żądanie AJAX do serwera i po pomyślnym przetworzeniu wykonuje funkcję zwrotną.

Parametry

string plik

Adres do pliku na serwerze poprzedzony ciągiem z ukrytego pola input o id=ini_sciezka.

Jeżeli takie pole nie zostanie znalezione ciąg poprzedzający będzie pustym łańcuchem: '' I tym różni się od funkcji DSsys.o.wez_ajax, gdzie adres pliku przetwarzającego żądanie był poprzedzany wynikiem funkcji: DSsys.ladowanie.sciezka.

string dane

Dane do przesłania w żądaniu.

Postać: pole1=wartosc1&pole2=wartosc2

Są one przesyłane metodą POST.

info WSKAZÓWKA!

Warto korzystać z funkcji: DSsys.o.dane.

function funkcja

Funkcja zwrotna wykonująca się po zrealizowaniu żądania.

Funkcja przyjmuje jako parametr obiekt żądania AJAX.

Przykłady

#1 Wyświetlnie zmiennej po przetworzeiu żądania AJAX. zapisz zapiszZIP

info UWAGA!

Przykład działa tylko na serwerze!

Przykład:

DSsys.start(['ajax.js']);
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var osoby = DSsys.ajax.slij('ajax.php','dana=Jestem+122',function(xhttp) {
  DSsys.alert(xhttp.responseText);//Wyświetli: Jestem 122
  /*
  <?php //Plik ajax.php
   echo $_POST['dana'];
  ?>
  */
 });
});

Podobne

DSsys.x.o.dane [DSsys.o.dane] - Zwraca łańcuch znaków odpowiadający wzorowi: pole=wartosc&. . . odnośnie elementów w parametrze.
DSsys.x.o.wez_ajax [DSsys.o.wez_ajax] - Wykonuje operacje z danymi z parametru i wykonuje po pomyślnym zakończeniu funkcję.
DSsys.x.o.wez_plik [DSsys.o.wez_plik] - Czyta plik (synchronicznie).
DSsys.x.o.wez_xhttp [DSsys.o.wez_xhttp] - Zwraca obiekt XMLHttpRequest.

Aktualna wersja: 1.1.1

* * *
© <^> 2012-2014

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0191 sekundy.