DSsys DSsys i skrypty JavaScript są miłe!

(akt. wer. 1.1.1)

Lista funkcji

Kategorie

Składnia

string funkcja DSsys.o.dane ( mixed tab )
string funkcja DSsys.x.o.dane ( mixed tab )
string funkcja ds.o.dane ( mixed tab )

Zwraca łańcuch znaków odpowiadający wzorowi: pole=wartosc&. . . odnośnie elementów w parametrze.

Kategoria: Formularze

Lokalizacja: rdzen/o.js

Opis

Zwraca łańcuch znaków odpowiadający wzorowi: pole=wartosc&. . . odnośnie elementów w parametrze.

Parametry

mixed tab

Tablica lub obiekt, który zawiera id lub referencje do obiektów formularza, z których ma być pobrana wartość oraz nazwa pola.

W przypadku gdy parametr jest tablicą nazwa pola i id są uznawane jako identyczne i muszą być łańcuchami znaków

W przypadku gdy parametr jest obiektem nazwa pola obiektu stanowi nazwę pola, a jego wartość stanowi nazwa id lub referencja do obiektu elementu formularza.

info UWAGA!

Parametr jako obiekt może zwierać nazwy pól, których wartością mogą być inne obiekty w tej samej strukturze:

Przykład:

var tab = {
 mejl: 'adrmejlowy',
 tel: 'tel',
 miasto: 'miejscowosc'
};

lub

Przykład:

var tab = {
 mejl = 'adrmejlowy',
 tel: {
  kom: 'telkom',
  fax: 'telfax'
 },
 miasto: 'miejscowosc'
};

Albo może zawierać tablice jak poniżej:

info UWAGA!

Elementami tablicy muszą być wartości, ani nazwy id, ani referencje!

Przykład:

var tab = {
 mejl: 'adrmejlowy',
 kolory: DSsys.o.wezWartosci('kolory[]'),//o.wezWartosci zwróci wartości np: ['zielony','niebieski']
 miasto = 'miejscowosc'
};

Przykłady

#1 Pobranie danych gdy parametr tab jest tablicą. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.o.dane(['mejl','miasto']);//Wyświetli: mejl=a%40a.pl&miasto=Katowice&

HTML:

<input id="mejl" value="a@a.pl" type="text" />
<input id="miasto" value="Katowice" type="text" />

#2 Pobranie danych gdy parametr tab jest obiektem. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var dane = DSsys.o.dane({mejl:'mejlik',miasto:'miasto'});
 DSsys.alert(dane);//Wyświetli: mejl=a%40a.pl&miasto=Katowice&
});

HTML:

<input id="mejlik" value="a@a.pl" type="text" />
<input id="miasto" value="Katowice" type="text" />

#3 Pobranie danych gdy parametr tab jest obiektem i zwiera inny obiekt. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var dane = DSsys.o.dane({
  mejl:'mejlik',
  miasto:'miasto',
  telefony: {
   tel:'tel',
   fax:'fax'
  }
 });
 DSsys.alert(dane);//Wyświetli: mejl=a%40a.pl&miasto=Katowice&telefony[tel]=(0-34%2058389478)&telefony[fax]=(0-34%2058389480)&
});

HTML:

<input id="mejlik" value="a@a.pl" type="text" />
<input id="miasto" value="Katowice" type="text" />
<input id="tel" value="(0-34 58389478)" type="text" />
<input id="fax" value="(0-34 58389480)" type="text" />

#4 Pobranie danych gdy parametr tab jest obiektem i zwiera tablicę. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var dane = DSsys.o.dane({
  mejl:'mejlik',
  miasto:'miasto',
  tel: DSsys.o.wezWartosci('tel[]')
 });
 DSsys.alert(dane);//Wyświetli: mejl=a%40a.pl&miasto=Katowice&tel[]=(0-34%2058389478)&tel[]=(0-34%2058389480)&
});

HTML:

<input id="mejlik" value="a@a.pl" type="text" />
<input id="miasto" value="Katowice" type="text" />
<input name="tel[]" value="(0-34 58389478)" type="text" />
<input name="tel[]" value="(0-34 58389480)" type="text" />

#5 Pobranie danych gdy parametr tab jest obiektem i zwiera tablicę. (Użycie referencji) zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 mejl = DSsys.o.wezid('mejlik');
 miasto = DSsys.o.wezid('miasto');
 var dane = DSsys.o.dane({
  mejl:mejl,
  miasto:miasto,
  tel: DSsys.o.wezWartosci('tel[]')
 });
 DSsys.alert(dane);//Wyświetli: mejl=a%40a.pl&miasto=Katowice&tel[]=(0-34)%2058389478&tel[]=(0-34)%2058389480&
});

HTML:

<input id="mejlik" value="a@a.pl" type="text" />
<input id="miasto" value="Katowice" type="text" />
<input name="tel[]" value="(0-34) 58389478" type="text" />
<input name="tel[]" value="(0-34) 58389480" type="text" />

Historia

Wersja Zmiana
1.0.4 Umożliwiono użycie referencji do elementów, z których ma być pobrana wartość.

Podobne

DSsys.x().war [DSsys.o.wezWartosc] - Pobiera wartość z każdego pola input, select oraz textarea podanego w parametrze jako obiekt.
DSsys.x.o.wezWartosci [DSsys.o.wezWartosci] - Pobiera wartości z elementów o tej same wartości atrybutu name do tablicy i zwraca tą tablicę.

Aktualna wersja: 1.1.1

* * *
© <^> 2012-2014

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.022 sekundy.