DSsys DSsys i skrypty JavaScript są miłe!

(akt. wer. 1.1.1)

Lista funkcji

Kategorie

Składnia

mixed funkcja DSsys.o.wezWartosc ( object elmn [, string war = undefined [, bool czyNieakt = false ]] )
mixed funkcja DSsys.x(selektor).war ( [ string war = undefined [, bool czyNieakt = false ]] )
mixed funkcja ds(selektor).war ( [ string war = undefined [, bool czyNieakt = false ]] )

Pobiera wartość z każdego pola input, select oraz textarea podanego w parametrze jako obiekt.

Kategoria: Formularze

Lokalizacja: rdzen/o.js

Opis

Pobiera wartość z każdego pola input, select oraz textarea podanego w parametrze jako obiekt.

Jeżeli będzie to inny element zwróci innerHTML podanego w parametrze elementu.

Jeżlei będzie to element input typu radio lub checkbox ale będzie niezaznaczony lub będzie miał wartość atrybutu disabled ustawioną na true, funkcja zwróci null.

info UWAGA!

Wartości pól formularza typu radio i checkbox są zwracane, wtedy i tylko wtedy, kiedy są zaznaczone i kiedy ich pola atrybutów nie są ustawione na disabled!

Parametry

object elmn

Element input, select, bądź textarea, którego wartość ma być pobrana.

string war = undefined

Jeżeli podano, zostanie przypisana wskazanemu w parametrze elmn, wartość.

bool czyNieakt = false

Jeżeli ma wartość true, wartość elementu pobierana jest nawet wówczas, gdy wartość atrybutu disabled jest ustawiona na true.

Przykłady

#1 Pobranie wartości z różnych elementów formularza. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var war = '';
 for (var i=1;i<=3;i++) {
  war += 'Wartość '+i+': '+DSsys.o.wezWartosc(DSsys.o.wezid('el'+i))+"\n";
 }
 DSsys.alert(war);
 /*
 Wyświetli:
 Wartość 1: abc
 Wartość 2: ABC
 Wartość 3: druga
 */
});

HTML:

<input id="el1" value="abc" type="text" />
<textarea id="el2">ABC</textarea>
<select id="el3">
<option value="">Wybierz...</option>
<option value="jedna">Jedna opcja</option>
<option value="druga" selected="selected">Druga opcja</option>
</select>

#2 Pobranie wartości z różnego typu elemntów formularza o wspólnej klasie. zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {

 ds('form').on('submit',function(zda) {
  ds.zda.stopDomyslne(zda.zda);
  ds('.pole').dla(function(el) {
   alert(ds(el).war());
  });
 });

});

HTML:

<form>
Wpisz coś: <input type="text" class="pole" /><br />
Wybierz coś:
<select class="pole">
<option value=""></option>
<option value="jabłko">Jabłko</option>
<option value="gruszka">Gruszka</option>
</select><br />
Zaznacz coś: <label>Książka<input class="pole" type="checkbox" name="wybor" value="książka" /></label>
<label>Film<input class="pole" type="checkbox" name="wybor" value="film" /></label><br />
Wpisz ale to nic nie da: <input type="text" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Sprawdź" />
</form>

Historia

Wersja Zmiana
1.1.0 Dodano parametr war i parametr czyNieakt.

Podobne

DSsys.x.o.dane [DSsys.o.dane] - Zwraca łańcuch znaków odpowiadający wzorowi: pole=wartosc&. . . odnośnie elementów w parametrze.
DSsys.x.o.wezWartosci [DSsys.o.wezWartosci] - Pobiera wartości z elementów o tej same wartości atrybutu name do tablicy i zwraca tą tablicę.

Aktualna wersja: 1.1.1

* * *
© <^> 2012-2014

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0195 sekundy.