DSsys DSsys i skrypty JavaScript są miłe!

(akt. wer. 1.1.1)

Lista funkcji

Kategorie

Składnia

void funkcja DSsys.zda.dod ( mixed elmn , string nazwa , function funkcja )

Dodaje do elementu funkcję która wykona się po zaistnieniu podanego zdarzenia.

Kategoria: Zdarzenia

Lokalizacja: rdzen/zda.js

Opis

Dodaje do elementu funkcję która wykona się po zaistnieniu podanego zdarzenia.

info UWAGA!

Funkcja przestarzała.

info WSKAZÓWKA!

Używaj funkcji DSsys.x().on

Parametry

mixed elmn

Element do którego ma zostać dodana funkcja wykonana po zaistnieniu zdarzenia.

elmn może być albo tablicą albo obiektem.

Jeżeli jest obiektem musi to być element obsługujący dane zdarzenie.

Jeżeli jest to tablica, musi zawierać w sobie kolekcję elementów do których można dołączyć dane zdarzenie.

string nazwa

Łańcuch znaków opisujący zdarzenie.

Na przykład click lub load itp.

function funkcja

Funkcja która ma się wykonać po zaistnieniu zdarzenia.

Przykłady

#1 Dodanie zdarzenia onClick elementowi o id tabela zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var tabela = DSsys.o.wezid('tabela');
 DSsys.zda.dod(tabela,'click',function() {
  DSsys.ukryjelmn(tabela);
 });
});

HTML:

<table id="tabela">
<tr>
<td>Jestem w tabeli!</td>
</tr>
</table>

Rezultat:

Po załadowaniu strony i kliknięciu na element o id tabela zostanie on ukryty (display ustawione zostanie na none)

#2 Dodanie zdarzenia onMouseOver elementom o nazwie przyciski zapisz zapiszZIP

Przykład:

DSsys.start();
DSsys.ladowanie.dodAuto(function() {
 var przyciski = document.getElementsByName('przyciski[]');
 DSsys.zda.dod(przyciski,'mouseover',function(zda) {
  var el = DSsys.zda.wezElmn(DSsys.zda.wez(zda));
  DSsys.o.ukryjelmn(el);
 });
});

HTML:

<input type="text" name="przyciski[]" /><br /><br />
<input type="text" name="przyciski[]" /><br /><br />
<input type="text" name="przyciski[]" /><br /><br />

Rezultat:

Po załadowaniu strony i najechaniu kursorem na dowolny element o atrybucie name ustawionym na przyciski[] atrybut style tego elementu przyjmie postać display: none;

Historia

Wersja Zmiana
1.1.0 Przestarzała.

Podobne

DSsys.x.zda.stop [DSsys.zda.stop] - Zatrzymuje propagację zdarzenia na kolejne elementy leżące wyżej w hierarchii dokumentu.
DSsys.x.zda.stopDomyslne [DSsys.zda.stopDomyslne] - Anuluje domyślną akcję po zajściu zdarzenia.
[DSsys.zda.usun] - Dezaktywuje podanym elementom lub elementowi daną funkcję danego zdarzenia po zajściu zdarzenia.
DSsys.x.zda.wez [DSsys.zda.wez] - Funkcja zwraca obiekt zdarzenia.
DSsys.x.zda.wezElmn [DSsys.zda.wezElmn] - Zwraca obiekt, którego dotyczy zdarzenie.

Aktualna wersja: 1.1.1

* * *
© <^> 2012-2014

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0181 sekundy.